Y5 Homework

Y5 Pre read summer 1 week 2

Week 2- a                            Week 2 b                              Week 2 c                         Week 2- s

Y5 DGR pre read summer 1 wk 3

Week 3-a                            Week 3-b                              Week 3-c                         Week 3-s

Y5 Pre read for Summer 1 Week 1

Y5 Spring 2 week 6a           Y5 Spring 2 week 6b          Y5 Spring 2 week 6c

Y5 Spring 2 week 5a            Y5 Spring 2 week 5b          Y5 Spring 2 week 5c

Y5 Pre read for Spring 2 Week 5

Y5 Spring 2 week 4a        Y5 Spring 2 week 4b             Y5 Spring 2 week 4c

Y5 Spring 2 week 3a             Y5 Spring 2 week 3b          Y5 Spring 2 week 3c    

Y5 Pre read for Spring 2 Week 4  

Y5 Pre read for Spring 2 Week 3

Y5 Spring 2 week 2a         Y5 Spring 2 week 2b             Y5 Spring 2 week 2c

Y5 Spring 2 week 1a              Y5 Spring 2 week 1b                Y5 Spring 2 week 1c

Y5 Pre read for Spring 2 Week 2

Y5 Spring 1 week 5c         Y5 Spring 1 week 5b             Y5 Spring 1 week 5a

Y5 Pre read for Spring 2 Week 1

Y5 pre reading for week 5

Y5 Spring 1 week 4a               Y5 Spring 1 week 4b                Y5 Spring 1 week 4c

Y5 Spring 1 week 3a          Y5 Spring 1 week 3b         Y5 Spring 1 week 3c                            

Y5 pre reading for week 4

 Y5 Spring 1 week 2c            Y5 Spring 1 week 2b         Y5 Spring 1 week 2a

Y5 Spring 1 week 1a           Y5 Spring 1 week 1b          Y5 Spring 1 week 1c